Elämää arjen yläpuolella.

Tietosuojaseloste

23.05.2018: TIETOSUOJASELOSTE (päivitetty tammikuu 2022)

Tmi Krista Rekikoski / Huittisten Ratsastuskeskus

 

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen 2016/679 sekä

henkilötietolain 523/1999 10 §:n mukainen tietosuojaseloste ja

seloste jäsenrekisterin sisältämien henkilötietojen käsittelytoimista

 

1. Rekisterinpitäjä

Tmi Krista Rekikoski

Y-tunnus 2865973-9

Kivirannantie 240, 32700 HUITTINEN

 

2. Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa:

toimisto@rekikoski.fi

 

3. Rekisterin nimi:

Tmi Krista Rekikoski/Huittisten Ratsastuskeskus asiakasrekisteri

 

4. Rekisterin käyttötarkoitus:

Henkilötietoja käytetään laskutukseen ja maksujen perintään, markkinointiin

sekä tilastollisiin tarkoituksiin.

 

5. Rekisterin sisältämät tiedot

• Nimi

• Osoite

• Sähköpostiosoite

• Syntymäaika

• Sukupuoli

• Puhelinnumero

• Alaikäisen jäsenen huoltajan yhteystiedot (nimi, osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero)

• Rekisteröitymistiedot, kuten: käyttäjätunnus, salasana, muu mahdollinen yksilöivä tunnus

•Seuran ja henkilön kilpailutoimintaan liittyvät tiedot sekä muut asiakkaan suostumuksella kerätyt tiedot

 

6. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

•Jäsenen itsensä jäsenrekisteriin kirjaamat tiedot rekisteröitymisen sekä tunneille ilmoittautumisen

yhteydessä.

•Rekisterinkäsittelijän rekisteriin syöttämät tiedot.

 

7. Tietojen säilyttämisaika

Säilytämme käyttäjän tietoja vain niin kauan kuin on tarpeen yllä kohdassa 4.

määriteltyjen tarkoitusten toteuttamiseksi kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti.

 

8. Tietojen luovutus

Emme myy tai vuokraa tunnistetun käyttäjän henkilötietoja kolmansille osapuolille.

Luovutamme tietoja kolmansille osapuolille vain seuraavissa tapauksissa:

•Voimme luovuttaa käyttäjän tietoja kolmansille osapuolille,

mikäli käyttäjä on antanut siihen suostumuksensa.

•Voimme luovuttaa käyttäjän henkilötietoja toimivaltaisten viranomaisten

tai muiden tahojen esittämien vaatimusten edellyttämällä,

kulloinkin voimassaolevaan lainsäädäntöön perustuvalla, tavalla.

•Voimme luovuttaa tietoja tilastollista, tieteellistä tai historiallista tutkimusta varten edellyttäen,

 että tiedot on muutettu sellaiseen muotoon, että tiedon kohde ei enää ole niistä tunnistettavissa.

9. Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä säännönmukaisesti EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Jos tietoja siirretään EU:n ja ETA:n ulkopuolelle (esim. kilpailuihin ilmoittautumisen yhteydessä),

huolehdimme henkilötietojen suojan riittävästä tasosta

muun muassa sopimalla henkilötietojen luottamuksellisuuteen ja

käsittelyyn liittyvistä asioista lainsäädännön edellyttämällä tavalla.

 

10. Rekisterin suojauksen periaate

Rekisterinpitäjän tietojärjestelmä ja

tiedostot on suojattu yritystoiminnassa normaalisti käytössä olevilla teknisillä suojausmenetelmillä. 

11.Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on talletettu.

Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteeseen:

Tmi Krista Rekikoski/Huittisten Ratsastuskeskus

Krista Rekikoski

Kivirannantie 240

32700 HUITTINEN

 

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista

 ilmoittamalla siitä kirjallisesti yllä olevaan postiosoitteeseen tai sähköpostitse: toimisto@rekikoski.fi

 

12. Tietosuojaselosteen muuttaminen

 Kehitämme palvelujamme jatkuvasti ja pidätämme itsellämme oikeuden muuttaa

 tätä tietosuojaselostetta ilmoittamalla siitä palveluissamme.

 Muutokset voivat perustua myös lainsäädännön muuttumiseen.

 Suosittelemme tutustumaan tietosuojaselosteen sisältöön säännöllisesti.